KÖPVILLKOR


Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
Utöver köpvillkoren gäller även vår integritetspolicy . I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.

Beställning

Alla beställningar sker via Internet. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Varuillustrationer

Vi har gjort vårt bästa för att ge en rättvis bild av våra varor men vi vill ändå informera om att alla illustrationer endast är en fingervisning av varans utseende och att verkligheten kan skifta en aning. Tänk på att färgtoner kan skifta kraftigt från skärm till skärm. Allt material på vår hemsida är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej laddas ner, kopieras eller på något vis tas från sidan.

Priser

Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. Beställningar som ej är betalda inom 14 dagar makuleras.

Betalning

Vi har två betalningsalternativ:

  • Förskottsbetalning till Plusgiro 1 76 66-9 Ange alltid Orderid och Namn vid betalning till banken!
  • Swishbetalning till: 123 39 67 619, Ange ALLTID ordernummer som referens

Vi skickar dina varor EFTER att betalningen är gjord! 


Lager

Artiklar som ligger på hemsidan har vi i lager men ibland kan det hända att lagersaldot är felaktigt. Skulle detta inträffa och någon beställt en slutsåld vara, så betalas pengarna tillbaka för den varan.

Leveranstider

Vi packar och skickar ordern efter att betalning kommit in, samma dag eller dagen efter, vid förskottsbetalning beroende på när betalningen finns med på bankens lista, ca 1-3 dagar, om ej annat anges på hemsidan.

Leveranser

Alla leveranser sker med vald speditör, för närvarande Posten eller DHL. Fast frakt inom Sverige är 29:- för vanligt brev och 59:- för DHL. För frakt utomlands kontakta oss via mejl.

Det är på köparens ansvar att tillse att den leveransadress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att alla kunduppgifter stämmer, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar. Hämtas paket ej ut av kunden inom 14 dagar går paketet i retur till oss och vi debiterar 250:- för portokostnader. Kommer brevet åter på grund av att kunden angett fel adress så står kunden för den faktiska portokostnaden vid andra sändningen.


Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vid Plusgirobetalning och Swishbetalning när ordern skickats från vårt lager. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss och uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst, tex faktura-avgifter odyl. Vara skall återsändas i orginalförpackning och emballerad enligt våra rekommendationer. Ångerrätt av icke lagervara vilken designats speciellt för kund är ej möjlig. Önskar du returnera något så kontakta oss alltid via mejl så berättar vi hur du går tillväga.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3)års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Reklamerad vara skall kunna skickas tillbaka till oss, släng därför aldrig en defekt vara!

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, eller återbetala pengarna, i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Retur av icke lagervara vilken designats speciellt för kund är ej möjlig. Vid retur måste kunden alltid kontakta oss innan för att få information om hur returen skall göras. Endast obrutna förpackningar i orginal godkännes för retur. Återbetalning till beställare sker inom 14 dagar vid korrekt retur.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende, färg samt beskaffenhet. Alla storleksangivelser är ett cirka och kan skifta något.

All metall är känslig mot kemikalier, tex parfym, bodylotion, hårspray odyl. 
All vår metall är nickel-, bly- och kadmiumgodkända enligt EU-lag.
Europeisk kvalitetsmetall kan enkelt putsas vid oxidering.

OBS! Vi vill informera om att smyckesdelar ej är leksaker för barn då dom kan utgöra tex kvävningsrisk.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.